Literatura za darmo

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej

jest prezentacją znaczących utworów literatury polskiej wolnych od praw autorskich w dniu 1 września 1999 roku, dostępną bez ograniczeń dla wszystkich użytkowników Internetu dla celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.

Wyboru dokonano na drodze konsultacji ze specjalistami z zakresu historii literatury polskiej, zarówno pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego, jak i członkami powołanej w tym celu Rady Konsultacyjnej, reprezentującymi różne ośrodki naukowe w Polsce.

O sposobie prezentacji poszczególnych utworów literackich decydowały dwa czynniki: integralność dzieła literackiego oraz możliwości i ograniczenia, jakie niesie ze sobą internet jako medium i język HTML jako narzędzie komunikacji; zawsze jednak nadrzędną wartością było dzieło literackie.

Poszczególnym utworom towarzyszy materiał ilustracyjny; najczęściej jest to portret pisarza, bądź też reprodukcja pierwodruku,  nota biograficzna, przygotowana specjalnie dla potrzeb Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej oraz szczegółowy opis bibliograficzny.

Poszczególne utwory opracowane są w ten sposób, by korzystanie z nich było możliwe dla użytkowników, dysponujących przeciętnym sprzętem komputerowym. Nestcape 2.0 oraz MS IE w wersji 3.0 gwarantują poprawne wyświetlanie tekstów, kodowanych w standardzie Central European ISO-8859-2 pod warunkiem zainstalowania w systemie polskich czcionek, ewentualnie ich substytutów.

Prostota i intuicyjność poruszania się po zasobach były nadrzędnymi założeniami przy opracowaniu zarówno poszczególnych tekstów jak i koncepcji całości; z zasobów Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej powinien bez kłopotu korzystać każdy, kto dysponuje zaledwie elementarnymi umiejętnościami korzystania z Internetu.

Poszczególne teksty utworów literackich - o ile to było możliwe - prezentowane są w całości; wybory poezji prezentują całość dorobku pisarza.

Mamy nadzieję, że w pewnym zakresie udało nam się zaprezentować literaturę polską w całym jej bogactwie, oryginalności, a także w rozmaitych związkach, wpisujących tę literaturę w kontekst literatury powszechnej; współczesna technika jest dla nas tylko narzędziem umożliwiającym popularyzację dziedzictwa duchowego.

źródło tekstu: Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
Wikiźródła

to społeczny projekt, którego celem jest utworzenie wolnego repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń w formie stron wiki. Gromadzimy i przechowujemy tutaj w postaci cyfrowej wcześniej opublikowane teksty (np. utwory literackie). W polskich Wikiźródłach jest obecnie 149 121 tekstów 805 autorów – zamieszczone materiały należą do domeny publicznej lub dostępne są na wolnej licencji.

źródło tekstu: Wikiźródła
Wolne Lektury 

to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo. W jej zbiorach znajduje się 2533 utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach - HTML , TXT , PDF, EPUB, MOBI, FB2. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków, czytanych przez takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Można ich słuchać w formatach MP3 i Ogg Vorbis. Audiobooki są również dostępne w formacie DAISY dostosowanym do potrzeb osób słabowidzących, niewidomych oraz osób mających trudności z czytaniem.

Wolne Lektury są również dostosowane do używania na urządzeniach mobilnych.

Wszystkie utwory zamieszczone w bibliotece Wolne Lektury można zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać, słuchać, ściągać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować.

źródło tekstu: Wolne Lektury
Polska Biblioteka Internetowa

jest jednym z filarów Programu Powszechnej Edukacji Informatycznej, który zakłada zwiększenie kreatywności uczniów oraz mobilizację do samokształcenia i samodzielnego korzystania ze źródeł we wszystkich grupach wiekowych.

Istotnym aspektem działania PBI będzie także gromadzenie i przetwarzanie w odpowiednie formy użytkowe publikacji dla osób niewidomych, przy wykorzystaniu już istniejących stanowisk komputerowych w bibliotekach akademickich oraz założeniu konsekwentnego rozbudowywania ich sieci w całym kraju.

Polska Biblioteka Internetowa stanowić będzie podstawę dla tworzenia polskich zasobów edukacyjnych i kulturalnych Internetu, których brak stanowi jedną z zasadniczych barier rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Rzeczypospolitej.

Ogromnym walorem internetowego udostępniania zasobów bibliotecznych jest fakt, że dzięki PBI dostęp do bogatego polskiego dorobku literackiego i naukowego uzyskają także Polacy mieszkający za granicą oraz wszystkie inne osoby zainteresowane naszym krajem.

źródło tekstu: Polska Biblioteka Internetowa


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz